top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

(actualizare 1.05.2021)

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori regulile (”Regulamentul”) privind Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului www.amaliacojocaru.ro.

Prin accesarea și utilizarea acestui site (incluzând accesul, navigarea și achiziționarea serviciilor de pe acest site) sunteți de acord că toate condițiile prezentate în prezentul regulament au valoarea unui contract acceptat în mod tacit între dvs. în calitate de Utilizator și Deținător al site-ului, cu  toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

 

1. Introducere

 

Noi suntem SC Atelier Dezvoltare Oameni SRL cu sediul în Str. Hortensiei nr. 7, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, având CUI 39463000, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2634/2018. Compania noastră este înregistrată în România și oferă servicii de coaching, consultanță pentru afaceri, consiliere pentru dezvoltare personală și dezvoltare abilități de management precum și alte forme de învățământ.

 

Site-ul www.amaliacojocaru.ro prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către Amalia Cojocaru. Prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vedere primirii de informări periodice (newsletter), precum și servicii de inscriere a participanților la diverse evenimente organizate, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte. De asemenea, site-ul oferă Utilizatorilor produse și servicii de dezvoltare personală ce pot fi achiziționate online cum ar fi dar fără a se limita la: pregătire pentru interviuri, coaching de carieră sau alte tipuri de consiliere.

2. Definiții

Următorii termeni vor însemna:

 • ”Deținătorul site-ului”  sau ”Vânzător” - se referă la SC Atelier Dezvoltare Oameni SRL

 • Termenii “noi”, “ale noastre”, “al nostru”,”societatea”, “Amalia Cojocaru” se referă la SC Atelier Dezvoltare Oameni SRL. Termenii “utilizator”, “tu”, “tine”, “al tău”, “ale tale”, “voi”, “voștri”, “voastre”, “dumneavoastră” se referă la vizitatorii site-ului și clienți, precum și la oricare alți/toți utilizatorii site-ului (numiți “Utilizatori” individual și colectiv).

 • ”Site” se referă la se referă la domeniul www.amaliacojocaru.ro și subdomeniile acestuia precum și toate produsele, serviciile, cursurile, programele conectate cu Amalia Cojocaru.

 • ”Cumpărător” – persoană fizică / persoană juridică care efectuează o Comandă prin intermediul site-ului

 • „Utilizator”– orice persoană care vizitează și accesează site-ul sau care se va putea înregistra la un moment pe site, fiind interesată de serviciile deținătorului site-ului, se abonează în vedere primirii de informări periodice (newsletter) sau se înscrie ca participant la evenimente organizate;

 • „Serviciu/Servicii” – orice produs sau serviciu furnizat către Utilizator/ Cumpărător prin intermediul Site-ului incluzând abonarea în vedere primirii de informări periodice (newsletter) sau înscrierea ca participant la evenimente organizate de Amalia Cojocaru sau achiziționarea unui produs/serviciu online de pe site

 • „Comandă” - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Serviciile iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Servicii și să facă plata acestora

 • ”Contract” - o comandă confirmată de către Deținătorul site-ului prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Serviciile iar Cumpărătorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Servicii.

3. Comanda, plata și facturarea

 

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.amaliacojocaru.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon, sesiune online) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele elemente: Serviciul ales, date necesare facturării, efectuarea plății, condiții specifice de accesare a serviciului (link online, interval programare, etc).

 

Pentru serviciile achiziționate de pe site, plata se poate face exclusiv online cu cardul, prin sistemul Stripe, urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății. Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

 

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Prețurile afișate pe site includ valoarea TVA.

 

Vânzătorul va emite Cumpărătorului o factură fiscală pentru produsul/serviciul achiziționat de pe site, scop în care Cumpărătorul fiind obligat să furnizeze societății toate informațiile necesare emiterii facturii, conform cu legislația în vigoare. Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

 

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

 

4. Limitarea răspunderii

 

Deținătorul site-ului nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea site-ului, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord, în mod expres, că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

 

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Serviciile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că deținătorul site-ului nu garantează:

 • că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;

 • că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;

 • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului, utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;

 • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, deținătorul site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

 • Orice altă situație apărută în legătură cu utilizarea site-ului

 

Site-ul și conținutul său sunt furnizate „așa cum este” și „așa cum sunt disponibile” fără nicio garanție sau reprezentări de orice fel, fie ele expres sau implicit.

 

Nici un sfat oral sau informații scrise date de SC ATELIER DEZVOLTARE OAMENI SRL prin intermediul site-ului sau de oricare dintre afiliații, angajații, ofițerii, directorii, agenții sau altele asemenea, nu vor crea garanție.

 

5. Responsabilități Cumpărător

 

Achiziționând orice produs sau serviciu oferit de SC Atelier Dezvoltare Oameni SRL acceptați și sunteți de acord că sunteți pe deplin responsabil pentru progresul și rezultatele dvs. din participare și că nu oferim nicio reprezentare, garanții verbale sau scrise cu privire la câștigurile dvs., progresul în carieră, performanță la locul de muncă, îmbunătățirea abilităților sau rezultate de orice fel.

 

Orice declarații prezente pe, inclusiv, fără a se limita la, site-urile noastre web, programe, conținut și ofertele sunt pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu reprezintă garanții sau promisiuni de performanță reală.

 

Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

 

6. Dreptul de proprietate intelectuală

 

Întreg conținutul Site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilităților prezente si viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newsletter, etc.) sunt proprietatea exclusivă a SC Atelier Dezvoltare Oameni SRL.

 

Toate aceste informații nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului, fiind apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor.

 

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, efectuate in alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

 

(i) este permisa reproducerea (pe site-uri non-comerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate

(ii) sunt permise link-urile către Site-ul nostru iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau in finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea ATELIER DEZVOLTARE OAMENI SRL – Sursa: www.amaliacojocaru.ro link către conținutul site-ului)

 

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului si partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul.

 

Vânzătorul și rezerva dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Pentru solicitarea acordului și cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute prin e-mail la adresa amalia@amaliacojocaru.ro

 

7. Forța majoră

 

Pentru cazuri de forță majora, deținătorul site-ului (și/sau reprezentanții săi) este exonerat total de orice răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al deținătorului site-ului lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, alte cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, alte acțiuni sau inacțiuni de care deținătorul site-ului nu este responsabil.

 

8. Legea aplicabilă

 

Prin accesarea site-ului, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt supuse incidenței legislației valabile în România iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

 

9. Litigii

 

Prin vizitarea și utilizarea acestui site părtile au convenit ca toate neînțelegerile privind încălcarea prezentului regulament denumit “Termeni și Condiții “sau rezultate din interpretarea sau executarea acestora sa fie rezolvate pe cale amiabilă.

De asemenea, în situația în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instantelor judecătorești competente din Ilfov, toate efectele juridice pe care le produc actualul Regulament, urmând să fie interpretate în conformitate cu legislația românească în vigoare.

 

10. Reclamații

 

În situația oricărei nemulțumiri legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site, efectuarea unei comenzi, aspect legate de plată, ne puteți comunica direct la adresa de e-mail: amalia@amaliacojocaru.ro. Solicitarea dvs va primi un număr de înregistrare și va primi răspuns în scris, pe adresa dvs de mail, în maxim 48 de ore lucrătoare.

 

Utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la evenimente private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus deținătorului site-ului prin aceste acțiuni.

 

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

 

11. Dispoziții finale

 

Prezentul Regulament se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor așa cum sunt ele prezentate pe site.

 

Deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestor Termeni și Condiții fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Utilizatorii/ Cumpărătorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

 

În cazul în care vor fi implementate funcții/servicii suplimentare pe site, acestea vor fi supuse acelorași condiții cuprinse în prezentul regulament cu excepția situațiilor în care se precizează altfel.

 

Informațiile prezentate pe site pot fi modificate fără notificare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca serviciul/produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

 

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța cumpărătorul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

 

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice Cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la cumpărătorul respectiv.

 

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, creare cont, accesare cont personal, accesare servicii existente pe site. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face activități sau comportamente sau comuncări ilegale, frauduloase, defăimătoare, amenințătoare, etc. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă, autorilor materialelor de pe site sau clienților și vizitatorilor.

Dacă oricare dintre prevederile de mai sus va fi nulă, indiferent de cauză, aceasta prevedere nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

În cazul încălcării acestor termeni și condiții de către utilizatori, Atelier Dezvoltare Oameni SRL poate lua orice măsură legala considerată necesară pentru recuperarea prejudiciilor, iar pentru protecția să poate bloca accesul oricărui utilizator la acest site.

 

12. Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați pentru orice clarificări necesare prezentelor reglementări din Politica de Termeni și Condiții. Vă rugăm să adresați cererea dvs. la email: amalia@amaliacojocaru.ro.

bottom of page